Melek yuvası kullanıcı adı şifrenizi okulumuzun yetkililerinden talep edebilirsiniz.
   
ANASAYFA
MELEK YUVASI
UZMANIMIZ DİYOR Kİ
BİZDEN KARELER
360 SANAL TUR
ETKİNLİKLERİMİZ
İLETİŞİM

MELEK YUVASI

Amacımız;
Her çocuk ÖZELDİR anlayışı ile çocukların gelişim özellikleri, ilgi alanları ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim programları ile çocukların hem çeşitli etkinlikler ile keyifli ve mutlu zaman geçirmelerini sağlamak,  hem de bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmaktır. 

Hedefimiz;
- Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilen,
- Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,
 - Özgüven duygusu gelişmiş,
- Bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak öğrenen,
- Dürüst, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren,
- Problem çözme, düşünme ve karar verme alanlarında beceri kazanmış,
- Çevreye duyarlı, doğaya ve canlılara özen gösteren,
- Okuma alışkanlığı kazanmış,
- Türkçeyi doğru kullanabilen, kendini ifade edebilen,
 -Bilimsel düşünen, araştırmacı ve yaratıcı olan,
- Sanata değer veren,
- Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık
- Hayatın her aşamasından zevk alabilen mutlu ve çağdaş çocukları yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Geliştirilen hedeflerimiz doğrultusunda amacımız; çocuk odaklı bir yaklaşımla her yaş grubunun gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim programları ile, çocukların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren, araştırmacı, bilime katkıda bulunan, çağdaş eğitim programlarını uygulayan, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen ve aile katılımlı programın önemini kavramış, bulunduğu bölgede tercih edilen bir okul olmaktır. Eğitim Programlarımız; 
Okulumuzda, “Frostik Görsel Algı”, “Kavramsal Matematik”, “Sherborne Gelişimsel Hareket”, “Özbakım Becerileri Kazandırma” programları ile çocuğun yaratıcılığını ön planda tutan, ilgi-merak ve araştırma isteklerini artırma ve geliştirmeyi hedefleyen, özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ve fırsatlar sunan, aile katılımını sağlayan bilim, deney, sanat, müzik, oyun, ile eğitim yaklaşımlarından oluşturulan eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuklar bu programda oynayarak, merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrenirler, öğrendiklerini yaşama geçirirler.


Frostik Görsel Algı Eğitimi;
Frostıg Görsel Algı Eğitim Programı, çocuklarda görsel alıcılık ve ayırt etme yeteneğini farklılaştırmayı amaçlar. 
Bu program ile okul öncesi 4-6 yaş çocukların, göz-motor koordinasyonu,  şekil-zemin ayrımı,  şekil sabitliği, mekan-konum algısı ve mekan ilişkilerinin algılanması alanlarında gelişim düzeylerini en üst düzeye çıkararak ilkokul  ve daha sonraki eğitimlerinde başarılı olmalarını sağlamaktır. Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi;
Okulöncesi çocukların benlik kazanımını, özgüvenini ve sosyal etkileşimini geliştiren bir programdır. Bedensel temas içeren hareket deneyimleri aracılığıyla bir taraftan kendi bedenine yoğunlaşan ve içsel duyularını keskinleştiren çocuk, diğer taraftan kendini keşfeder, yaratıcılığını geliştirir ve sosyal etkileşimine önemli katkı sağlar. Program ebeveyn çocuk etkileşimini artırmak amacıyla ailelerle birlikte de uygulanır. Matematik Eğitimi;
Okul öncesi dönemde çocuk; miktarı (az-çok), ezbere ritmik sayma, toplama-çıkarma, kümeler, kesirler geometrik şekilleri, uzunluk, ağırlık, zaman ile ilgili olarak matematiğin pek çok kavramını öğrenmeye başlar. Bu dönemde matematik eğitimi ile çocukların tüm yaşantıları boyunca kullanacakları problem çözme, ilişkilendirme ve iletişim kurma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.
Okul öncesi dönemde çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar veren eğitim ortamı hazırlanmıştır.