Melek yuvası kullanıcı adı şifrenizi okulumuzun yetkililerinden talep edebilirsiniz.
   
ANASAYFA
MELEK YUVASI
UZMANIMIZ DİYOR Kİ
BİZDEN KARELER
360 SANAL TUR
ETKİNLİKLERİMİZ
İLETİŞİM

ETKİNLİKLERİMİZ

Etkinliklerimiz; 
 Müzik, dans, orff ritm çalışmaları, 
 Koordinasyon ve denge etkinlikleri,
 Yaratıcı drama, 
 Özbakım kazandırma ve geliştirme,
 Türkçe etkinlikleri,
 Kitap okuma etkinlikleri,
 Fen ve doğa çalışmaları,
 Dikkat ve algı çalışmaları,
 Yaratıcı oyunlar,
 Proje geliştirme çalışmaları,
 Kavram matematik çalışmaları,
 Resim çalışmaları,
 Mutfak çalışmaları
 Sportif çalışmalar
 Gezi ve araştırma çalışmaları
 Fotoğraf  klubü etkinlikleri,
 Satranç çalışması,
 Seramik çalışması
 Sanatsal beceri etkinlikleri,
Türkçe dil etkinlikleri; Çocukların dil gelişimini ve Türkçeyi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için günlük planda yer alan bu faaliyetlerde şarkı, şiir, tekerleme, hikaye okuma, parmak oyunları, bilmece, dramatizasyon gibi etkinliklerdir.
Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır, çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, kendini ifade etme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenirler.
Fen ve Doğa Etkinlikleri;
Okul öncesi dönem, çocuklarda araştırmaya ve denemeye ilginin ve merakın en yüksek olduğu dönemdir. Çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden-sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla; ünite konularına göre yapılandırılmış ya da spontane olarak gelişmesine olanak sağlanmış gözlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay, ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve çıkarımlarda bulunurlar.
                                             
Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir; dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. Yine bu saat içerisinde düzenlenen Mutfak faaliyetleri ile çocuklar basit günlük işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tadlar keşfedebilmenin mutluluğunu yaşarlar.        
Sanatsal Etkinliklerimiz;

Sanat;
İnsanın kendisi ve doğayla ilişkisinde ortaya çıkan izlenimlerin, duyguların, düşüncelerin değişik araç gereçlerle anlatımıdır.
Sanat etkinlikleri, çocukların özellikle yaratıcılıklarını destekleyen, kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerine olanak sağlayan, araştırma ve deney yapma,  fırsatı sunar. Bu sayede çocukların hayal güçleri ve gözlem yapma yetenekleri gelişir, kendilerine ve diğer insanlara karşı olan duyarlılıkları artar.
Sanat etkinlikleri, çocukların yeni fikirlerini ve hissettiklerini açıklamalarını sağladığı gibi, öğretmenin çocuğu, en iyi tanıma yollarından birisidir. Sanat etkinlikleri yoluyla çocuk başkalarıyla iletişim kurar, daha çok kendine güvenir ve yaratıcılığı da gelişir Dans;
Müzik eşliğinde yapılan dans eğitimi çocuğun bedeni ile zihni arasındaki yaşamı algılama, yorumlama yaratıcı düşünme sistemlerini geliştirir. Bellekte tutma ve tahlil etme yeteneğinin gelişimi yaratıcı süreçte desteklenir. Çocukta fiziksel yeteneğin yanı sıra müziği kavrama hissetme ve düşüncede yaratıcılık gelişir. Çocuğun el göz koordinasyonunu geliştirmesine, başkalarıyla paylaşma ve birlikte öğrenmesine yardımcı olur.

Müzik;
Piyano ve diğer müzik aletleri eşliğinde verilen müzik eğitimi ile çocuklara eğlenerek ritim duygusunu aşılama, farklı müzik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam sağlama, ses ve hareketlerle müzik duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla müzik etkinliği yapılmaktadır. Değişik ülkelere ve kültürlere ait müzikler dinleterek çocuklarda var olan müzik kulağının gelişmesi sağlanır.  Yoğurma maddeleri;
Tuz seramiği, kil, plastilin, çeşitli maddelerden yapılan hamurlar (gazete kağıdı, grapon kağıdı, tuvalet kağıdı, talaş vb.)dır. Küçük çocuklar için sanat, yoğurmak, sıkıştırmak, bastırmak, biçim vermek, karıştırmak, kesmek, hışırdatmak, hareket etmek, uğraşmak, boyamak ve bir şeyler yapmaktır. Yapılan ürünün mükemmel olmasının çocuklar için önemi yoktur. Bu etkinlik
esnasında yaşadıkları tecrübeler, onlar için eğlencelidir. Önemli olan yaptıkları etkinlikten zevk almalarıdır. Çocuklar yaptıklarını, gördüklerini, hissettiklerini, düşündüklerini ve konuştuklarını bu etkinliklerle ifade ederler. Çocuklar farklı malzeme kullandıkça malzeme seçme ve şekillendirme sorumluluğunu üstlenirler, zamanla o malzeme üzerindeki kontrolleri artar ve elde ettikleri başarılar sonucunda olumlu bir benlik değeri kazanırlar. Oyun;
Çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın en önemli yolu oyundur. Oyun çocuğun en ciddi uğraşısıdır. Çocuk öğrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öğrenir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal alanlarda desteklenmesini sağlar.
Okulumuzda ilgi köşelerindeki çalışmalar çocukların kurallı, grup ve bireysel oyunları içeren, doğal öğrenme ortamları oluşturan etkinliklerdir. Çocuklarımız gün boyunca
• Evcilik köşesi,
• Kukla köşesi,
• Kitap köşesi,
• Müzik köşesi,
• Lego köşesi,
• Tahta blok köşesi gibi ilgi alanlarında özgürce yararlanabilmektedirler. Oyun, çocuğun kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark edebildiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır. Yaratıcı drama;
Bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç, ya da bir sanat biçimi olarak kabul edilir. Drama, en çok çocuğun öznel dünyası ve kişiliği hakkında ipuçları verir. Drama ve doğaçlamalarda içtenlik ve doğallık çocukların temel özellikleridir.  Drama çalışmaları okulöncesi dönemde çocuğu bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal olarak geliştirir ve çocukların tüm duyularını etkin olarak kullanmasına olanak sağlar. Çocuklar yaratıcı drama sürecinde konuşurlar, hareket ederler, bedenlerini, seslerini, duygularını, düşüncelerini kullanırlar, başkalarıyla iletişim içinde olurlar, kendi kendilerine kalarak düşünme olanağı bulurlar, özgün düşünce ve davranış oluştururlar, simgeleri kullanırlar, hayal kurar, kendini daha kolay ifade eder, eğlenir ve mutlu olurlar. Çocuğun yaratıcı drama sürecindeki memnuniyeti doğrudan öğrenme kalitesini etkiler. Öğretmenlerin, çocukların dünyayı anlayabilmeleri yönünde, onların çevreleri, başkaları ve kendileriyle etkileşim ve iletişime girmeleri için olanaklar hazırlamak görevlerinde yararlanabilecek bir alandır.
Bu çalışmalar çocuklarda toplumsal duyarlılık oluşturabilme, bağımsız düşünebilme, iş birliği yapabilme, çok yönlü düşünebilme, empati kurabilme, tartışabilme, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olma ve yaşama hazırlanmaları için son derece önemlidir. Resim;
Resim ve yaratıcılık eğitimi, özellikle okul öncesinde çocuğun coşkulu, meraklı, canlı, dış etkenlere açık duygusal özellikleri nedeniyle bu eğitimi alacağı en iyi dönemdir. Bu derste çocuk, içinde yaşadığı çevreyi, ortamı tanır, çizdiği resimlerle kendini kanıtlamaya çalışır, bir değer olduğunun bilincine varır. Dolayısıyla resim çocuğun kendini tanımlamasında önemli bir faktör olarak görülür.
Resim ve yaratıcılık çalışmaları sadece sanat eğitimiyle sınırlı kalmaz. Çocuk, doğa ile insanlar arasındaki ilişkileri tanır, yaşamın zenginliğini görerek yaratıcı özgün düşünce birikimiyle onun gelecekteki entelektüel gelişimine de olanak sağlar. Gezi Etkinliklerimiz;

Geziler;
Yıllık planda işlenen konuları pekiştirmek ve yaşayarak öğrenmek için yapılan eğitici ve inceleme gezileri, sinema- tiyatro gezileri, kurumları ve meslekleri tanıtıcı geziler, önemli günler ve haftaları pekiştirici geziler, sanatsal geziler, çocukların yaptığı resim, seramik ve sergi gezileri düzenlenir.
Gezilerle, çocukların araştırma yaptıkları konuları yerinde inceleme ve somut deneyimler kazanmaları hedeflenir. Zeka Oyunları Etkinlikleri;

Satranç;
Zekâ oyunu denince akla ilk gelen oyun satrançtır. Satranç ile çocuklarımızın zekâ gelişimlerini desteklemeyi ve ileriki yaşantılarında satranca olan ilgilerini arttırmayı amaçlamaktayız.
Yapılan araştırmalara göre bu oyunu küçük yaşta öğrenen kişilerin yorumlama güçlerini artırdığı ifade edilir. Problem çözme yeteneğini destekler, zor ve soyut kararları bağımsızca nasıl verileceğini öğretir. Okumayı, hafızayı, dili ve matematiksel yetenekleri geliştirir. Zor, yaratıcı ve orijinal fikir üretmeyi sağlar. Kısa süre altında hızlı ve kesin karar vermeyi, nasıl mantıklı ve etkili düşünüleceğini öğretir, birçok seçenek arasından en iyisini seçmeyi öğretir. Karşılaştıkları zorlukla mücadele etmelerini sağlar.